Felanmälan och Telefonnummer

Felanmälan

 • Om du vill göra en felanmälan som ej avser akuta fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen/ytor kan du använda dig av kontaktformuläret till styrelsen.
 • Om du vill felanmäla TV kontaktar du SAPPA, har du problem med bredband så kontakta Bredband2. Telefonnummer nedan.
 • Vid akuta ärenden, t.ex vattenläckor och akuta elfel, kontaktar du i första hand styrelsen och i andra hand G4S.
 • Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ringer du 112

Telefonnummer

 • Frågor angående hyresavier, garage/p-stolpe mm
  Riksbyggen
  0771 – 860 860
 • Vaktmästeri SAMHALL
  070 – 227 93 34
  090 – 71 89 05
 • G4S Nyckeljour
  090 – 18 03 05, 16.00-06.00
  OBS! Lägenhetsinnehavaren ansvarar för alla kostnader från G4S.
 • TV-operatör
  SAPPA (fd Swesat, SPA)
  031 – 774 10 40
  0774 – 44 47 44
  info@sappa.se
 • Sophantering Ragn-Sells Norr
  Christina Östin: 070 – 927 49 44
  Kundtjänst: 090 – 203 64 40
 • Vid bokning eller frågor om: fritidslokalen, hyra av släpvagn, vävstugan, solariet samt bastun och vid hissfel
  Kontakta Thomas Englund
 • Bredband2
  0770 – 811 000
  www.bredband2.com
 • Övriga ärenden
  T ex vattenskada, ventilation – kontakta i första hand styrelsen och i andra hand G4S.


  Angående vattenskada i lägenhet
  Anmäl skadan direkt till Länsförsäkringar på telefon nummer 090-109090
  Det är bra att styrelsen blir informerad om alla skador, även mindre. Det kan vara värdefull information inte minst i arbetet med att förebygga vattenskador.Boende i föreningen ansvarar för lägenhetens ytskikt. Djupare skador ansvarar föreningen för om inte boende anses ha vållat skadan. Detta måste prövas från fall till fall.Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg som nyttjas vid skador på ytskikt.

  ROT-avdrag får inte nyttjas när försäkringen täcker. Vid gamla ytskikt är det bättre att använda ROT-avdrag istället för att låta försäkringen täcka. Det beror på att ersättningen från försäkringen blir så låg vid exempelvis ett 15år gammalt ytskikt.